The NVRA wishes owners and visitors a warm welcome to Nature’s Valley. The aim of this leaflet is to make sure that all visitors feel welcome during the summer season and are well-informed so that everyone can enjoy a carefree holiday. Please print out and keep this leaflet at hand during your stay in Nature’s Valley. Owners must please make sure that tenants are fully aware of all the arrangements and services, especially the arrangements about waste management and baboon control. This will help to ensure a clean environment during the holiday season.

 

Download the ENGLISH leaflet here 

 

DIE NVBV VERWELKOM ALLE BESOEKERS EN EIENAARS. Hiermee word alle besoekers aan Nature’s Valley vir die feesseisoen verwelkom. Verder word noodsaaklike informasie deurgegee met die oog op ‘n ontspanne vakansie. Druk asseblief hierdie brief uit en hou dit beskikbaar in die huis. Eienaars moet asseblief seker maak dat huurders ten volle op die hoogte is van die reëlings vir beskikbare dienste, veral dienste met betrekking tot afvalverwydering en bobbejaanbeheer.

 

Download the AFRIKAANS leaflet here