LW: Afrikaans weergawe onderaan.

There are several important issues that require property owners’ attention during December.

Annual General Meeting

This meeting will be held on December 21st at 17:00 in the Community Hall.

Important issues to be discussed at the AGM will be:

 • The Baboon Management Plan – progress to date, key issues and the way forward.
 • Security Plan – the what, when and why.
 • The formation of a Special Rates Area in Natures Valley. Process for approaching property owners for approval to implement an SRA, Bitou Municipality SRA bylaw plan, SRA timeline for implementation.
 • Progress on other issues identified at the previous AGM.

An agenda will be made public a week before the AGM meeting.

Subject to any change in Covid Regulations, social distancing will be observed, masks must be worn, and the hall will be cross ventilated.

The NVRA Committee

The NVRA has embarked upon some significant initiatives during this year including baboon management, motivation for bylaws allowing special rates areas in Bitou, security assessment and the motivation for stricter bylaws for waste management. We have four confirmed committee members for 2022 which is inadequate if we are to properly manage members expectations for these important issues as well as the equally important requirement to continually engage with Bitou on service delivery matters.

To a large extent, the current committee consists of members who have served for many years, and it is vital that they are in a position to hand over the reins to a new generation of owners. Nominations for NVRA members to sit on the NVRA committee are required at the AGM. In the face of mounting service and security expectations from the community, the committee is in urgent need of new committee members who are prepared to offer some of their time towards improving our infrastructure, maintaining the integrity of the single residential status of the village, protecting the natural environment and ensuring that NV remains a safe and desirable environment for property owners.

If you feel you can help to make a difference, please indicate that you would be prepared to accept a nomination as a committee member.

While our constitution requires a majority of committee members to be permanently resident in Natures Valley, interested members may also be co-opted by the committee on specific projects or portfolios so whether you are a permanent or occasional resident, a nomination would be welcome. Portfolios where we need support are:

 • SRA development.
 • Newsletter and external communication Safety and Security.
 • Environment (SANParks, Estuary Management, Public Open Spaces) Built Environment. Liaison with municipality and owners.
 • Newsletter and external communication Safety and Security.
 • Built Environment. Liaison with municipality and owners.
 • Environment (SANParks, Estuary Management, Public Open Spaces) Built Environment. Liaison with municipality and owners.

The NVRA website

We have upgraded the website and hope you like the new look. Our thanks to Roy Parkhurst for driving this process. Roy has asked for feedback on the layout and user friendliness of the web site so please direct your comments/suggestions directly to Roy at nvrawebsite@gmail.com.

R102 roadworks

Maintenance of the western section of the R102 from the N2 turn off in the Crags to Natures Valley and the eastern section from Natures Valley to the Eastern Cape border in the Bloukrans pass has started. Minor crack repairs have been completed and resurfacing of the eastern section of the R102 (towards the toll gate) is scheduled to commence from the 10th January 2022. Once completed, the contractor will then switch to the western section of the R102 (towards Plett). Stop/go sections will be established to control traffic as resurfacing progresses. The expected completion date for the contract is on or around December 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Nuusflits

Die volgende sake verdien die eienaars van Nature’s Valley se aandag met die oog op die Desembervakansie:

Algemene Jaarvergadering

Hierdie vergadering vind op 21 Desember om 17:00 in die kerksaal plaas.

Belangrike sake op die agenda:

 • Die Bobbejaanbestuursplan – vordering en pad vorentoe.
 • Sekuriteitsplan – wat, wanneer en waarom?
 • Die moontlike implementering van ‘n SRA (Special Rates Area) vir Nature’s Valley.
 • Vordering met ander sake wat by die vorige jaarvergadering genoem is.

‘n Volledige agenda sal nader aan die datum bekend gemaak word.

Die reëlings is afhanklik van die Covid-regulasies op daardie stadium, maar die dra van maskers en die handhawing van sosiale afstand met genoeg vars lug sal van toepassing wees.

The NVBV-komitee

Slegs vier van die huidige lede op die Komitee het aangedui dat hulle weer beskikbaar is. Dit is dus dringend nodig dat nog persone na vore kom om op die NVBV te dien en te sorg vir sake soos infrastruktuur, omgewing en veiligheid.

Nominasies vir persone om op die NVBV te dien moet op die Algemene Vergadering ingedien word.

Eienaars word aangemoedig om hulleself beskikbaar te stel vir nominasie. Die konstitusie bepaal dat die meerderheid van die lede permanente inwoners moet wees, maar ander persone kan gekoöpteer word vir ‘n spesifieke portefeulje.

Persone word benodig om verantwoordelikheid te aanvaar vir die volgende:

 • SRA ontwikkeling
 • Nuusbrief en eksterne kommunikasie
 • Veiligheid
 • Omgewing (SANParke, bestuur van riviermonding en oop ruimtes)

Die NVBV webblad

Ons vertrou dat die nuwe voorkoms van die webblad byval sal vind. Ons bedank graag Roy Parkhurst wat darvoor verantwoordelik is en wat die vernuwing van die blad gelei en bestuur het. Enige voorstelle vir verbetering sal verwelkom word. Stuur aan Roy by nvrawebsite@gmail.com.

R102 Padwerke

Die instandhoudingswerk word tans gedoen aan die westelike deel van die R102, tussen die N2 en Natures Valley tot by die grens met die Oos-Kaap by die Bloukransrivier . Kleiner herstelwerk is reeds gedoen en die res is geskeduleer om weer op 10 Januarie 2022 te begin. Die oostelike deel tot by die tolhek sal eerste afgehandel word en daarna die westelike gedeelte). Stop/go-reëlings sal ingestel moet word. Die verwagte datum vir afhandeling is Desember 2022.